Lund University: Department of Archaeology, Acta Archaeologica (Förlag)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för publikationsserie

Period2018
Typ av förlagFörlag
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi