Mätstationer ska kontrollera vad vi verkligen släpper ut

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Beskrivning

Avsnitt på Vetenskapsradion:

Nätverket ICOS, med över hundra master runt om i Europa, ska mäta växthusgaserna direkt i atmosfären. För att vi ska kontrollera hur mycket vi släpper ut – och hur ekosystemen andas.

FN:s klimatpanel konstaterar att vi måste agera nu, om vi ska lyckas hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader. Men för att hitta rätt väg till utsläppsminskningar med vetenskaplig grund, behöver vi förstå hur ekosystem som skogar, mossar, fält och hav samverkar med atmosfären i uppvärmningens tid. I dagens Vetandets värld följer vi hur en ny europeisk infrastruktur byggs upp för att direkt mäta och förstå hur växthusgaserna rör sig i naturen – och i slutändan kontrollera att vi verkligen går rätt väg.
Period2018 okt. 10
OmfattningNationell