"Makt & kontroll styr i det tysta", Tidningen Grundskolan 2012-02-14.

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Period2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Sociologi

Nyckelord

  • sociology
  • educational sciences
  • maktutövning
  • skola