Management and Organizational History (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer reviewgranskare
Period2013 juli 162013 aug. 21
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1744-9367

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap