Matjordens förfall: 30 fotbollsplaner i minuten förstörs

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Beskrivning

Jorden, den mylla vi är beroende av för att kunna odla vår mat, är i stora delar av världen hotad. Ett intensivt jordbruk har lett till erosion och minskad bördighet.
Drygt 13 min in i programmet kan man höra Katarina Hedlund.
Period2021 juni 9
VidSveriges Radio, Sverige