Media, Culture and Society (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Period2016 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1460-3675

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medie- och kommunikationsvetenskap