Mediehistoriska perspektiv på propaganda och information från 1945 till 1970-talet

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Beskrivning

Propaganda och information är närbesläktade begrepp i ständig rörelse, som över tid har gett upphov till så väl kontroverser och problem som utmaningar och möjligheter. I dag är begreppsparet högaktuellt och debatteras dagligen i olika former – direkt eller indirekt – som till exempel ”alternativa fakta”, ”desinformation” och ”falska nyheter”. Men samtidsorienteringen som präglar dagens diskussion har överskuggat frågornas historiska rötter. Under 1900-talet har myndigheter, företag och organisationer – med hjälp av olika mediala tekniker – producerat olika former av propaganda och information med syfte att påverka och upplysa ett brett spektrum av målgrupper. Begreppen är knappast entydiga och behäftade med konnotationer som förändrats över tid. Här framstår efterkrigstiden som en övergångsperiod där termen propaganda alltmer kom att ersättas av det förment neutralare begreppet information. Genom att föra samman personer som använder sig av olika metodologier och material är målsättningen att skapa nya perspektiv på en mediehistorisk tid då dessa begrepp var i rörelse.

Medorganisatörer: Erik Persson (Göteborgs universitet) och Fredrik Norén (Umeå universitet). Keynote: Marie Cronqvist (Lunds universitet)
Period2017 okt. 262017 okt. 27
Typ av evenemangWorkshop
PlatsLundVisa på karta