Medlem i EQUALIS expertgrupp för Patientnära analyser

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Beskrivning

EQUALIS arbetar med kvalitetssäkring av svensk sjukvård, och är ett bolag som ägs av offentlig sektor.
Period2017 okt. 182019 juni 3
Arbete förEQUALIS AB, Sverige
OmfattningNationell