Member, Committee for Clinical Therapy Research, Swedish Research Council Medicine 2014--

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunnig/expert i peer review-panel eller kommitté (ej publikationer)

Period20142020
Arbete förSwedish Research Council, Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin