Member in Danish Public Tax Investigation

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Beskrivning

Medlem i dansk skatteutredning om arbetsinkomstbeskattning
Period20082009
Arbete förDansk offentlig utredning , Danmark