Member in reference group

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Period20132014
Arbete förExpertgruppen För Biståndsanalys, Sverige