Member in reference group ESO

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Beskrivning

Medlem referensgrupp i Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi
Period20202021
Arbete förExpertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Sverige