Member of Academy of auditor (Revisorsakademin)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Beskrivning

The academy is an organization for cooperation with the auditor community (both the private and the public).
Period20182018 juni 30
Arbete förSvenska revisionsakademin (SRA), Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi