Member of the Medical Advisory Board of the Seattle Chapter

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Period19961998
Arbete förJuvenile Diabetes Research Foundation, USA, New York