Member of the VR review board; public health and care sciences

    Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlemskap i extern forskningsorganisation

    Period20052010
    Arbete förSwedish Research Council, Sverige