Method to measure the quality of a neuron model compared to recorded data

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av masterstudenter

Period2016 aug. 17
Examinerad/handledd personOscar Flodin
Examination/handledning vid
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik
  • Neurovetenskaper