Mimicking insect navigation in a synthetic nanowire bee brain

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Beskrivning

Talk during a nano-science colloquium for undergraduate students organized by Cina Arjmand.
Period2021 dec. 6
VidNanoLund: Center for Nanoscience

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biofysik
  • Den kondenserade materiens fysik