Mimicking the navigation of the insect brain

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Beskrivning

Press release following research published in ACS Photonics.
Period2020 nov. 13
VidNanoLund: Center for Nanoscience
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik
  • Biofysik