Moderna Språk (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Sektionsredaktör - Engelsk språkvetenskap
Period2017 juni2022 juni 30
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2000-3560
OmfattningInternationell