Muntlig språkfärdighet i moderna språk – resultat från ett forskningsprojekt om franska, spanska och tyska.

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Beskrivning

Muntlig språkfärdighet upplevs av många elever som både det svåraste och det mest väsentliga i språkundervisningen. För många är själva innebörden av att kunna ett främmande språk liktydig med att man kan tala det. Du får färska insikter i hur ämnet Moderna språk organiseras och utvecklas i landet och hur ett urval av rektorer, lärare och elever tänker kring moderna språk. Slutligen ger vi också en bild av utmaningar och möjligheter i arbetet med muntlig språkfärdighet i dessa ämnen. Föredraget och den efterföljande diskussionen syftar till att öka lärarnas kunskaper om och förståelse för den aktuella situationen för Moderna språk, särskilt muntlig språkfärdighet, baserat på empiriska studier.
Period2019 mars 1
EvenemangstitelMarsdagen 2019: Lund kommun
Typ av evenemangWorkshop
PlatsLund, SverigeVisa på karta
OmfattningLokal

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik