Nationell arbetsgrupp för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för jättecellsarterit

 • Mohammad, A. (ordförande)
 • Khoshnood, A. (medlem)
 • Björn Hammar (medlem)
 • Bergström, U. (medlem)
 • Åsa Karlberg (medlem)
 • John Svensson (medlem)
 • Erik Hellbacher (medlem)
 • Ola Börjesson (medlem)
 • Sara Brolin (medlem)
 • Karolina Larsson (medlem)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Beskrivning

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.
Period2020 sep.2023 sep.
Arbete förSveriges Kommuner och Landsting, SKL, Sverige
OmfattningNationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

 • Jättecellsarterit
 • Reumatologi
 • Akutsjukvård
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • SKR