Nationellt blödningsprogram för allvarlig blödning 2011 och 2014

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Period20142019
Arbete förSvenska Sällskapet för Trombos och Hemostas, Sverige
OmfattningNationell