New Media and Society (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2018 sep. 202018 okt. 30
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1461-4448
OmfattningInternationell