Nordic Journal of Architectural Research (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

1 of 2 reviews
Period2019 feb. 1
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell