Nordic Journal of International Law (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Beskrivning

Guest Editor of Special Issue of the Nordic Journal of Internatonal Law, on the theme 'Proportionality in International Law'
Period2020 nov. 12
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0902-7351
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik (exklusive juridik och samhälle)