Nordic Journal of International Law (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Anonymous peer reviewer
Period2016 jan. 12018 jan. 1
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0902-7351
OmfattningInternationell