Nordic Journal of Working Life Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i panel/ råd för sakkunniggranskning

Beskrivning

Member of the editorial board
Period2022 feb. 1 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2245-0157