Nordisk kulturpolitisk tidsskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2019 maj 62019 juni 15
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2000-8325
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap