NORSTIG — Norsk Stiftelse for Studier av Lederskap i Grupper og Organisasjoner - Rådsmedlem, 1995 - 1999

  • Stefan Jern (medlem)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Beskrivning

Rådsledamot
Period19951999
Arbete förNORSTIG - Norsk Stiftelse for Studier av Lederskap i Grupper og Organisasjoner, Norge
OmfattningNationell

Nyckelord

  • psykologi
  • socialpsykologi
  • NORSTIG
  • ledarskap
  • organisation
  • grupprelationer