Oförstörande provning i kärnkraftens betongkonstruktioner

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

Beskrivning

I takt med att kärnkraftverkens anläggningar åldras och kraven som ställs på energiproduktionen ökar, blir det viktigare att effektivt kunna upptäcka och lokalisera defekter i anläggningarnas konstruktioner. Målet med det här seminariet är informera om vad som skett på forskningsfronten under det senaste decenniet och vad som är på gång idag.

Den 20 november sker ett studiebesök vid avdelningen för teknisk geologi på Lunds tekniska högskola. Besökare kommer få en genomgång av diverse utrustning och instrumentering som används för oförstörande provning av betongkonstruktioner samt få en av demo av den utrustning som används för inom avdelningens nuvarande forskningsprojekt. På kvällen den 20:e arrangeras även en middag för de deltagande.
Period2023 nov. 202023 nov. 21
Typ av evenemangKonferens
PlatsLund, SverigeVisa på karta
OmfattningInternationell

Fria nyckelord

  • OFP
  • NDT
  • Kärnkraft
  • Nuclear
  • Betong
  • Concrete