Opuscula: Annual of the Swedish Institutes At Athens and Rome (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Sakkunniggranskare av artikelbidrag.
Period2022 jan.
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2000-0898
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Arkeologi
  • Antikvetenskap