Ordförande av det Nordiska nätverket för turismhistoria

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlemskap i extern forskningsorganisation

Period2015 maj 12023 dec. 31
Arbete förNordiskt nätverk för turismhistoria, Sverige
OmfattningInternationell