Ordförande i Föreningen för Klinisk Mikrobiologi

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Beskrivning

Sektion i Svenska läkaresällskapet och specialitetsförening i Svenska Läkarförbundet. Arbetar för vetenskapliga och fackliga frågor inom ämnet klinisk mikrobiologi.
Period20122016
Arbete förFöreningen för klinisk mikrobiologi, Sverige
OmfattningNationell