Organ transplantations for persons that lack permanent residence permit

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Period2020 jan. 1
Arbete förThe Swedish National Council on Medical Ethics, Sverige