Organization Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2009 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1741-3044
OmfattningInternationell