Beskrivning

Niklas Wahlberg, museichef vid Biologiska museet, har intervjuats med anledning av Artdatabankens enkät som visar att sex av tio museer med naturhistoriska samlingar är i akut behov av ökade resurser. Lyssna på intervjun i Sveriges Radio (01:50:26 in i programmet)
Period2021 dec. 21
VidSveriges Radio, Sverige