Packaging Technology and Science (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Period2016 jan. 1 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0894-3214