Palgrave Macmillan (Förlag)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Sole editor of Arvidsson, S (ed.), (2018), ‘Challenges in Managing Sustainable Business: Reporting, Taxation, Ethics and Governance’, Palgrave Macmillan. (17 chapters authored by leading international researchers in the field of sustainability) ISBN 978-3-319-93265-1; DOI is 978-3-319-93266-8
Period20172018 okt.
Typ av förlagFörlag

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi