Past Imperfect (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Beskrivning

Editor for volumes 12 and 13.
Period20062007
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1718-4487

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia