Patristica Nordica Annuaria (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2001-2365

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Antikvetenskap
  • Religionsvetenskap
  • Religionshistoria