Patristica Nordica Annuaria (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Beskrivning

Medlem i redaktionen för tidskriften Patristica Nordica Annuaria (fortsättningen av Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense) sedan 2008.
Period2008 mars 1 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2001-2365
OmfattningInternationell