PhD midway review

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Beskrivning

Working title: Restoring Functionality with Deep Neural Networks: Rehabilitative Applications of Non-Invasive Electromyography and Electroencephalography
Period2021
VidAvdelningen för Biomedicinsk teknik
OmfattningRegional