Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2000 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1550-2368

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik