Place Branding and Public Diplomacy (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Period2019 jan. 1
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1751-8040