Place Branding and Public Diplomacy (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2017 okt 13
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1751-8040