Plant Foods of Ancient Europe and beyond (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Granskare av manuskript till en bok. "Cereals and cereal-based products from a Swifterbant settlement in the Netherlands", av
Lucy Kubiak-Martens, I samband med ERC project PLANTCULT. Studien ska publiceras i boken: "Plant Foods of Ancient Europe and beyond"
Period2022
Typ av tidskriftSpecialistpublikation