Poljarnyj vestnik. Norwegian Journal of Slavic Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

peer reviewer of one article
Period2018 sep.
Typ av tidskriftTidskrift

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora