Presentation of research results for “The people behind sustainable supply chains” at the NMC Network for Sustainability in Society

Aktivitet: AnnanNäringslivssamverkan

Period2018 nov. 29
VidNMC Nätverket för Hållbart Näringsliv, Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi