PRESPEC-AGATA Campaign Spokesperson

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

  Period20122014
  Arbete förGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research, Tyskland
  OmfattningInternationell

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik