Production Planning & Control (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Period1999
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1366-5871